Altı Şapka Metodu

Isa Can Celikelden 01.08.2021 60
blog-post-image

Altı şapka modeli psikolog, filozof, hekim Edward de Bono tarafından geliştirilmiştir. Model, aynı ismi taşıyan kitapta tanıtılmıştır. Model takımların veya herhangi bir grubun günlük problem veya çatışmalarını çözmek için geliştirilmiştir.

Modelin ana özelliği bir sorunu çeşitli bakış açılarından ele alabilmesi ve katılımcılarının hiç düşünmeyecekleri bir şekilde düşünmelerini sağlamasıdır. Peki bu model bu interaktifliği nasıl sağlamaktadır? Adından da anlaşılacağı üzere altı şapka ile.

Altı farklı renkte şapka var, her bir renk çözüme giden olası bir yola işaret ediyor. İşte liste!

Mavi Şapka

Mavi şapka liderliği temsil eder. Bu şapkanın taşıyıcısı grubunun yükünü sırtlanabilmeli ve gerektiğinde ağırlığını koyabilmeli. Mavi şapka taşıyıcıları karar alabilmek için diğer renkteki şapka taşıyıcılarının karar alınacak konuya ilişkin analiz ve görüşlerine ihtiyaç duyar.

Yeşil Şapka

Bu rengin ana bileşkeni yaratıcılıktır. Yeşil şapka taşıyıcıları olaylara bambaşka bir bakış açısından bakabilmelidirler. Statüko ve verili her şey yeniden düşünülmeli, gerekirse değiştirilmelidir. Bu şapkanın taşıyıcıları için hiçbir sınır yoktur.

Kırmızı Şapka

Sayılar her ne kadar bir problem olduğuna işaret etse de, sen buna bu kadar da ikna olmuş olmayabilirsin. İçinde bir şey var ve beynin tanımlamaları buna kafi değil. Nasıl hissediyorlar? Neden böyle hissediyorlar? Kalbinin sesi hiçbir mantıksal açıklamaya muhtaç değildir.

Sarı Şapka

Mantık bir çözüm öneriyor ancak bizim mantıktan daha fazlasına ihtiyacımız var. Bizim rüyalara, umutlara ve vizyonlara ihtiyacımız var. Yapıcı olmalı ve diğer insanları kendi amacımız için motive etmeliyiz. Çözümün en iyi yolu, onu getirecek fikirlerin gücünün keşfetmektir. Her şey çok güzel olacaktır!

Siyah Şapka

Eleştirellik bu şapkaya rengini veren şeydir. Yalnızca şeylerin karanlık taraflarını görebilenler iyi birer siyah şapka taşıyıcısı olabilirler. Öne çık ve ne olursa olsun kendini ifade edecek cesareti göster, elinizde yalnızca bir çözüm önerisi olsa bile. İnsanlar neyin ne olduğunu, en az neyin ne olmadığı kadar bilmeyi hak ediyorlar!

Beyaz Şapka

Yalnızca gerçekler önemlidir. Güvenli, kesin ve denenmiş çözümlere ihtiyacımız var. Verinin doğrulayamadığı, güvenilmezdir. Hakkında veri olmayan konular olabilir ancak bu bu konular hakkında veri olmadığından değil, verinin aranma şeklindendir. Nasıl elde edileceği bilindikten sonra her konuda veri elde edilir.

Daha fazla bilgi için de Bono’nun kitabı “Altı Şapka Modeli”ni okuyabilirsiniz. Okuduğunuz metin de bu kitap ışığında yazılmıştır.

Görsel https://m.facebook.com/RBLTrainingAcademy/photos/a.794898007365165/1526607804194178/?type=3&source=57 adresinden alınmıştır.