İnternet Bağımlılığı

Isa Can Celikelden 16.08.2021 74
blog-post-image

İnternet Bağımlılığı I

Bu blog serimizde internet bağımlılığı birçok açıdan ele alınacaktır. İlk bloğumuzda projenin zeminine oturduğu veriler ve internet bağımlılığı betimlenecektir. Bir sonraki blog ise internet bağımlılığının insan üzerinde etkisi ele alınacaktır.

Meriam-Webster'a göre bağımlılık, “zararlı fiziksel, psikolojik veya sosyal etkileri olan ve yoksunluğunda tipik olarak iyi tanımlanmış semptomlara (anksiyete, sinirlilik, titreme veya mide bulantısı gibi) neden olan, alışkanlık oluşturan bir madde, davranış veya aktiviteye yönelik zorlayıcı, kronik, fizyolojik veya psikolojik bir ihtiyaç olarak tanımlanır: bağımlı olma durumu”. Alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, tütün bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türleri olabilir.

Bu proje ve web sitesi çerçevesinde internet bağımlılığı ele alınacaktır. Aşağıda, projenin dayandığı internet bağımlılığı hakkında bazı veriler var.

Eurostat verilerine göre projenin partner ülkelerinin karşılaştırılması günlük internet erişim sıklığına dair bir karşılaştırma:

- Fransa'da 2012 yılında günlük internet erişim sıklığı %86, 2019 yılında ise %96,

- Litvanya'da 2012 yılında günlük internet erişim sıklığı %86, 2019 yılında ise %97,

- Romanya'da 2012 yılında günlük internet erişim sıklığı %55, 2019 yılında ise %86,

- Türkiye'de 2012 yılında günlük internet erişim sıklığı %41, 2019 yılında ise %85'tir (Eurostat, 2019).

Eurostat verilerine göre projenin partner ülkelerinin internet kullanım sıklığı (sosyal ağlara katılım, 16-29 yaş) karşılaştırılması:

- Fransa'da internet kullanım sıklığı, sosyal ağlara katılım oranı 2013 yılında %76, 2019 yılında ise %72,

- Litvanya'da 2013 yılında internet kullanım, sosyal ağlara katılım sıklığı %87, 2019 yılında ise %93,

- Romanya'da internet kullanım sıklığı, sosyal ağlara katılım oranı 2013 yılında %63, 2019 yılında ise %83,

- Türkiye'de internet kullanım sıklığı, sosyal ağlara katılım oranı 2013 yılında %54, 2019 yılında ise %80'dir (Eurostat, 2019).

Bu veriler ışığında bir yıl önce bu projenin koordinatörleri bir proje önermeye karar verdiler ve proje onay aldı. Bu verilere ek olarak, bir önceki blogumuzda hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz “altı şapka yöntemi” çerçevesinde bir anket uygulanacak ve tartışılacaktır. Önümüzdeki hafta internet bağımlılığı, özellikle de sağlık üzerindeki etkileri hakkında, daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

 

Görsel https://blog.cambly.com/2016/09/27/internet-addiction-mental-health/  sitesinden alınmıştır.