Birinci ulusötesi proje toplantımızı gerçekleştirdik!

Admin 13.10.2021 21

"Intercultural Collaboration Bridge to Decipher Internet Addiction (INTERBRIDGE)" isimli projemizin ortaklarını Tiryakizade Kıraathanesin'de ağırladık.