İnternet Bağımlılığını Çözmek İçin Kültürlerarası İşbirliği Köprüsü

Bu proje, deneyim paylaşımını kolaylaştırmak ve gençlerin politika düzeyinde katılımı güçlendirmek nihai hedefi ile Türk (yani Türkiye'nin üç farklı şehri), Fransız, Litvanyalı ve Rumen öğrenciler arasında verimli bir diyalog başlatmayı ve dinamik bir ağ kurmayı amaçlamaktadır.

about-image
service-icon
Proje Adı

İnternet Bağımlılığını Çözmek İçin Kültürlerarası İşbirliği Köprüsü (INTERBRIDGE)

service-icon
Süre

Başlangıç Tarihi: 2021-01-01

Toplam Süre: 24 Ay

Bitiş Tarihi: 2022-12-31

service-icon
Proje Org. Koordinatörü

E10083235/ E10083235/ Eskişehir Umut Mucadele ve Uyum Derneği/ Türkiye

service-icon
Koordinatör & İrtibat

Koordinatör: Bayram KÖK

İrtibat: Muhammed Refik TEKELİ

INTERBRIDGE

Orantısız kontrolsüz elektronik cihaz kullanımı ile vurgulanan İnternet bağımlılığı, son zamanlarda tüm yaş grupları için ortak bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu alandaki artan akademik araştırmalara rağmen, altta yatan problematik ve karşı önlem yaklaşımlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılması hala eksiktir. Önemli olarak, özellikle internet bağımlılığı sorunu olan gençler, uzun vadede sosyoekonomik dezavantaja yol açabilecek sosyal izolasyon ve disiplin eksikliği ile ilgili artan zorluklarla karşı karşıyadır. Başka bir deyişle, genç neslin önemli bir kısmı şu anda internet bağımlılığı riski altındadır ve sosyal çevreye müdahale etmesi beklenmektedir.

Bu sorunun esas olarak çocuklar ve gençler için bir risk oluşturduğu kanıtlandığından, bu yaş grubundan kaynaklanan alternatif aşağıdan yukarıya çözümler vazgeçilmez bir fırsat sunmaktadır. Bu araştırma açığını kapatmak için, mevcut sorunların bütünsel bir değerlendirmesini ve sorunlu teknoloji kullanımını daha iyi kullanıma doğru kaydırmak için işbirlikçi bir çaba öneriyoruz. Bu projenin katılımcıları, Olası nedenlerini belirleyerek, elde edilen sonuçları tartışarak ve potansiyel çözümler önererek internet bağımlılığı araştırmasına aktif olarak katılacaklar. Farklı ülkelerden ve kültürel geçmişlerden katılımcılar, sosyal çevre, etkileşim ağları ve aktif demokratik katılım bağlamında internet bağımlılığının risklerini inceleyeceklerdir. Ek olarak, proje üyeleri ayrıca üst düzey bilgisayarın potansiyel kesin avantajları, etkili internet kullanımı ve internet bağımlılığına karşı alternatif sosyal faaliyetler hakkında konuşacaklar. Dahası, öğrenciler bir yandan yeni bulgularını karar vericilere sunacaklar ve diğer yandan fikirlerini mükemmel bir iletişim uygulaması olarak öğrenci akranları da dahil olmak üzere daha geniş bir toplulukla paylaşacaklar.

Son olarak, katılımcı öğrenciler, önerilen yenilikçi ‘altı düşünme şapkası’ eğitim metodolojisi modeline dayanan kapsamlı bir değerlendirme kullanarak Ayakta durma problemlerini çözmek için önemli beceriler kazanacaklardır. Sonuç olarak, bu projenin, büyüyen topluluklar arasında uzun vadeli uluslararası köprüler kurarak ve bu karmaşık sorunun incelenmemiş yönlerini etkileşimli olarak keşfederek internet bağımlılığına karşı kümülatif mücadeleye katkıda bulunması beklenmektedir. Bu proje 6 ana faaliyet grubu altında yürütülecektir:

 • Proje Hazırlık Dönemi
 • - Görünürlük Planlaması
  - Ulusötesi Proje Toplantıları için Planlama
  - Saha Çalışmasına Hazırlık
  - Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri Planlaması (LTT'ler)

 • Ulusötesi Proje Toplantıları
 • - Planlama, projenin tüm aşamalarını ve dönemlerini takip etme.

 • Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyetleri
 • - LTT'ler projenin ana faaliyetleridir ve gündemleri TPM'ler tarafından belirlenir. - Gençlerin yaptığı saha çalışmasının sonuçlarını analiz etmek, yorumlamak ve yorumlamak. - Bu tartışmaları karar vericiler, profesyoneller ve uzmanlarla paylaşmak.
  - LTT-1: Paris / Fransa'da Gençlik Diyaloğu
  - LTT-2: Mardin'de Gençlik Diyaloğu / Türkiye
  - LTT-3: Rıetavas / Litvanya'da Gençlik Diyaloğu

 • Görünürlük Faaliyetleri
 • Yaygınlaştırma Faaliyetleri
 • Projenin yaygınlaştırılmasından tüm proje ortakları ve katılımcıları sorumludur. Proje ortaklarının büyük miktarda sosyal sermayesi ve bağlantıları vardır; protokollerin gerçekleştirilmesi; çok çeşitli sosyal konularda işbirliği gibi. Bu sermayenin bir sonucu olarak, ortaklar projenin gerçekleştirilmesi, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması için işbirliği yapacaklardır. Her ortak farklı kurum, kuruluş, bakanlık ve STK'larla işbirliği yapacaktır.

 • Sürdürülebilirlik
 • Bu proje kümülatif olarak devam ediyor ve tüm faaliyetler birbirini tamamlayacak. Saha çalışması, her ortağın yerleştiği şehirlerde uygulanacak ve her ortak için 500 anket ve 7 görüşme içerecektir. Bu saha çalışması ile farklı ülkelerdeki üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımı / internet bağımlılığı ile ilgili algı ve tutumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Saha çalışmasının sonuçlarına göre, her LTT'de oturumlarımızı oluşturacağız. Tüm LTT'ler, anket sonuçlarının değerlendirmelerini, saha çalışması hakkında farklı konularda tartışmalar ve bağımlılıkla mücadele, iyi uygulama ziyaretleri, genel değerlendirme oturumları ve raporlamayı içerecektir. Bu tartışmalar, iyi uygulamalardan elde edilen gözlemlerle birlikte değerlendirilecek ve bir politika belgesi oluşturulacaktır.

Katılımcı Ülkeler

Türkiye
Fransa
Litvanya
Romanya

Proje Ortakları

Eskişehir Umut, Mücadele ve Uyum Derneği

tab-icon

Eskişehir Umut Mücadele ve Uyum Derneği şunları başardı:

- 8 saha çalışması,

- 4.400 dezavantajlı kişiye eğitim verildi,

- 42 farklı türde mesleki eğitim,

- 700 göçmen (güçlendirme),

- Akademik yazma ve kavramsal okuma etkinlikleri için 400 öğrenci,

- 1500 göçmene 28 sosyal uyum semineri,

- Yaz dönemi yaygın eğitim programları için 1680 öğrenci,

- STK'lar için 9 kapasite geliştirme semineri.

UMUDER, Anadolu, Osmangazi, Ankara Yıldırım Beyazıt, Ankara Sosyal Bilimler Üniversiteleri ile; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğü; ILO; BEBKA. UMUDER, internet bağımlılığı konusunda iki büyük saha çalışmasına imza attı.

“Bağımlı Olma, Hayata Bağlan” adlı ilk projede 1531 anket ve 43 görüşme yer alıyor. İkinci proje olan “12-18 Yaş Arası Çocuklarda Sorunlu İnternet Kullanımı” projesi 1960 anketini ve 3 aylık takip müdahale programını içermektedir. UMUDER'in proje konuları ile ilgili 2 kitabı ve 3 makalesi bulunmaktadır.

Fark Grup Eğitim Danışmanlık Turizm Araştırma Organizasyon ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti, Türkiye

tab-icon

2011 yılında kurulan Fark Danışmanlık, kurumların sürekli gelişimini desteklemeyi hedefleyen ve stratejik hedefler için stratejik danışmanlık sağlayan bir çözüm ortağıdır. Kurumların tüm eğitim, araştırma, yönetim, proje ve organizasyon taleplerini karşılayabilecek ve danışmanlık yapabilecek donanıma sahip bir çözüm ortağıdır.

Fark Eğitim Danışmanlık, eğitim ihtiyaçlarınızı belirleyerek ve buna paralel olarak eğitimleri gerçekleştirerek, eğitimin verimliliğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini her türlü ön ve son testlerle ölçerek kaliteli bir eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu alanda her sektörün güncel ihtiyaçlarına göre eğitim ve danışmanlık konularını belirler.

Bu içerikte; Kalkınma ajansları, kamu kurumları, belediyeler ve il müdürlüklerinde eğitim vermektedir. Fark Danışmanlık çalışmalarında nicel ve nitel araştırma teknikleri ile veri toplarken ileri düzeyde istatistiksel analizlerle neden-sonuç ilişkilerine bakar ve geleceği tahmin eder; Ayrıca daha derin sorunları ortaya çıkarmak için odak gruplarıyla birlikte çalışır.

Ankara Gençlik Kulübü ,Türkiye

tab-icon

Gençlik kulübümüz 2018 yılında Ankara'da kurulmuştur. Erasmus+ eğitimlerine ve gönüllü çalışmalara katılan bir grubuz. Ankara Gençlik Kulübü, İçişleri Bakanlığı'ndan uzmanlardan oluşuyor.
Eğitim müfettişleri, gençlik eğitimcileri (akademisyenler) ve üniversite öğrencileri (hukuk, psikoloji, ilahiyat, dil, elektrik elektronik ve inşaat mühendisliği bölümleri) ve 19-50 yaş arası çalışanlar. Bu kulüpte 25 üye var. Kulüp lideri Alptekin Kitaplı. Kulübümüz daha önce sosyal sorumluluk projeleri ve Erasmus+ gençlik ve AGH projelerinde faaliyet gösteren deneyimli bir ekipten oluşmaktadır. . Kulüp, birçok ülkeden genç öğrenci gruplarının ortaklağını üstlenmiştir.
Grup üyeleri farklı Erasmus projelerine katılmıştır. Grup olarak "Yalnızlık" 2019-1-TR01-KA105-066955 isimli projeyi hayata geçirmişlerdir. Grup üyeleri de Türkiye Ulusal Ajansı'nın proje yazımı ve yönetimi kurslarına katılmıştır.
Gençlik kulübü başarılı bir Erasmus projesi gerçekleştirmiştir. Sosyal ağlar aracılığıyla gençlerin yalnızlığını azaltmayı amaçlamışlardır. “Erasmus+ Gençlik Çalışanları” projesi 2019-1-TR01-KA105-066955 numaralı projeyi tamamlamışlardır. Yalnızlık konulu proje kapsamında 8 ülkeden 32 kişi yönetilmiştir. Gençlerin yalnızlık sorunu dezavantajlı grupları ilgilendirmektedir. Teknoloji bağımlılığı dezavantajlı gençlerin sayısını da artırmakta ve olumsuz etkilemektedir.

NGO Veikiam.Lt Lithuania

tab-icon

NGO Veikiam.Lt Lithuania sınırlı bir sivil sorumluluk kamu kuruluşudur – Dernek. Çalışma süresi sınırsızdır. Derneğin mali yılı Ocak ayıdır. 01d - Aralık. 31 Aralık Misyon: Ortak kültür-eğitim faaliyetlerine dayalı; yaparak, yaşayarak, yaygın eğitim yoluyla karakter gelişimi, ahlaki kültür, ulusal kimlik ve dünyaya açıklık konularında toplumu bilinçlendirmek. Hedefler:

 • doğal, etnik mirası ve tarihi yerleri kutsal kılmak, güzelleştirmek ve korumak;
 • Litvanya ve diğer Avrupa ülkelerinin geleneklerini, ananelerini, kültürünü ve dilsel ifadelerini tanımak;
 • dernek üyelerinin sosyal, kültürel ve politik yaşam konularındaki tartışmalarını teşvik etmek;
 • yerel ve uluslararası proje çalışmalarına katılmak;
 • kültürel - eğitimsel ve mesleki faaliyetlerde dezavantajlı insanlar dahil olmak üzere sosyal dışlanmayı azaltmak.

Kuruluşumuz küçük bir Litvanya kasabası olan Rietavas'ta yer aldığından, kültürel yaşam için kozmopolit şehirlerde yaşayanlara göre daha az fırsata sahibiz. Bu nedenle çok toplumumuz için önemli olan eğitim kalitesini artırmak ve yerel gençlerimize sosyal ve kültürel yaşama fırsatı sağlamak, uluslararası işbirliğini teşvik etmek, ve ulusaldan daha geniş bir Avrupa bağlamına geçmek.

Organizasyon 2012 yılında 04.19'da küçük bir Rietavas kasabasında (7000 nüfuslu) kurulmuştur. NGO, gelir durumu ortalama ve ortalamanın altındaki insanların çıkarlarını temsil eder, toplumu geliştirir, kültürel ihtiyaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olur, çeşitli kültürel, eğitici etkinlikler düzenler, kendi kendine eğitimi teşvik eder ve köy halkının sosyal becerilerini geliştirir ve NEETS.

NGO, insanların toplum için kültürel-eğitim hizmetlerinin eksikliğiyle karşı karşıya olduğu bir bölgede (kırsal) alanda insanların istihdam yeteneği becerilerini geliştirmek için kurulmuştur. Uygulamamız Klaipėda, Telšiai gibi büyük şehirlerin de benzer sorunlarla karşı karşıya olunduğunu gözlemledi. Bu nedenle, faaliyetlerimizin bir kısmını Batı Litvanya bölgesinde de yürütüyoruz.

İlhamlar
NGO, „Veikiam.Lt, gençlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için hareketlilik fırsatlarının tanıtımına odaklanan, yaygın eğitim, yetişkin eğitimi ve dil sınıfları düzenleyerek göçmenlere yardımcı olan bir organizasyondur. Gönüllü ağımız, oldukça çeşitlendirilmiş bir dizi motivasyona sahip motive olmuş gençleri içerir. Bazı üyelerimiz uzun yıllardır gençlik derneklerinde çalışmaktadır ve Gençlik Hareketi Erasmus+ programı veya diğer hareketlilik programları ile olağanüstü uluslararası deneyime sahiptir. Halihazırda diğer STK'lar, dernekler ve yerel yetkililerle yerel ve uluslararası düzeyde çeşitli ortaklıklar geliştirdik. Biz çoğunlukla daha fazla uluslararası etkinlik düzenleyerek derneklerimizin çalışmalarını genişletmekle son derece ilgileniyor. Toplumun güncel konularını ele alırken Litvanya'daki ve dünya çapındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini entegre etmekle  ilgileniyoruz. Bunlar: mülteciler, genç istihdam yeteneği, sosyal dışlanma, şiddet, kötüye kullanımın azaltılması alkol, uyuşturucu, yoksullukla mücadele ve olumsuz sonuçları. Hoşgörüyü, insanlığı, klişeler olmadan iletişimi ve kültürel farkındalığın geliştirilmesini teşvik ediyoruz.

Solution: Solidarité & Inclusion, Fransa

tab-icon

Solution: Solidarité & Inclusion, Fransa, resmi olmayan eğitim yoluyla sosyal uyumu teşvik etmek için yenilikçi eylemler geliştiren Paris merkezli bir STK'dır. Derneğin amacı, karşılıklı kabulü teşvik eden çeşitli faaliyetler önererek genç yetişkinler arasında sosyalleşmeyi artırmak, kesişen faaliyetler sunarak insan çıkarlarını teşvik etmek, zihinleri açmak için eğitim programları tasarlamak ve nesiller arasındaki adil dinamikleri güçlendirmektir. Solution, aşağıdaki alanlara odaklanır:

 • Dezavantajlı grupların işgücü piyasasına entegrasyonu
 • İmkanları kısıtlı insanlar için bir fırsat olarak girişimcilik
 • Göçmenlerin topluma entegrasyonu
 • Engellilerin güçlendirilmesi
 • Kadınların güçlendirilmesi
 • Herkes için cinsiyet eşitliği
 • Nesiller arası diyalog
 • Hem Avrupa hem de yerel düzeyde aktif vatandaşlık
 • Çok dilli çalıştaylar aracılığıyla kültürlerarası diyaloğun teşvik edilmesi
 • Ekolojik farkındalık

Solution, Paris'teki yerel toplulukları kapsar, günümüzde genç yetişkinlerin karşılaştığı mevcut zorluklara yönelik faaliyetler yürütür. Solution ekibi, toplumda gerçek bir değişimin ancak yerel hedef gruplarla sürekli katılım ve temas yoluyla sağlanabileceğini düşünüyor. Bu sebeple dernek farklı türde hedef grupları içeren çok çeşitli etkinlikler düzenler.

Paris büyük eşitsizliklerin şehri olduğu için birçok büyük şehir gibi gençlik grupları da birbirinden çok farklı. Bazıları örgün olmayan eğitime erişim fırsatlarından yoksundur. Solution, kenar ve yoksul mahallelerden tüm gençlere hem yerel hem de uluslararası alanda eğitim öğretimi önererek bu tür sorunlara cevap vermeye çalışmaktadır.

Solution ayrıca, göçmen kadınları emek dünyasını bütünleştirmenin zorluklarıyla yüzleşmeye hazırlamak için Maison des Femmes de Paris ile işbirliği içinde atölye çalışmaları düzenlemektedir. Bu seanslar örnekler ve kavramlar sağlayan, ardından katılımcılara uygulamalı eğitim sunan pratik ve pedagojik bir yaklaşıma dayalıdır. Profesyonel özgeçmişlerini yazmaktan ve simüle edilmiş bir iş görüşmesinde eğitimcilerle iş arayan rolü oynamaya yönelik mektuplardan, kadınlar, iş başvurularını nasıl hazırlayacaklarına ve bazen geldikleri ülkelerin davranış alışkanlıklarından çok uzak olan resmi bir çalışma ortamında nasıl davranacaklarına kadar birçok şeyi öğrenmektedirler.

Avrupa düzeyinde Solution, gençlik eğitimi alanında uzman yetkin kuruluşlarla imkan yoksunluğu çekenlere sosyal ve çalışma becerileri kazanabilecekleri ve bunu başka ülkelerden insanlarla paylaşabilecekleri Erasmus + çerçevesinde oluşturulan uluslararası çalışmalarda bulunma şansını sağlamayı, değişim ve ortaklıkların sayısını çoğaltmayı amaçlamaktadır.
Solution yeni bir dernektir ancak halihazırda birçok Avrupa projesinde yer almıştır. Bunlardan biri Erasmus+ KA2 programı tarafından finanse edilen, gençlerin yaşamına odaklanan INFLUENCERS'tır. INFLUENCERS ortakları, sosyal girişimciliği, özellikle engelli veya uzun süreli bir sağlık durumuyla yaşamakta olan gençlere odaklanarak, ana akım toplumun kenarlarındaki insanlara giden bir köprü olarak kullanmayı amaçlar. Proje konsorsiyumu, engelli veya uzun süreli bir sağlık durumu ile yaşama konusunda ilk elden bilgiye sahip gençlerin
başarılı sosyal medya fenomenleri olabileceğine ve aynı durumla yaşayan diğer gençler için bir referans olabileceklerine inanmaktadır.

Ovidius Üniversitesi Constanta, Romanya

tab-icon

Ovidius University of Constanta (UOC), Romanya, 1961 yılında kurulmuş ve 1990 yılında kapsamlı bir üniversiteye dönüştürülmüş bir devlet yüksek öğrenim kurumudur. Ovidius University of Constanta, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin her üç eğitim düzeyinde de ulusal ve uluslararası düzeyde Avrupa Birliğince ve ötesinde akredite edilmiş programlar sunmaktadır. Yaklaşık 1200'ü uluslararası olmak üzere 16000'den fazla öğrencisi ile Güneydoğu Romanya'nın ve AB'nin karadenizdeki en büyük üniversitesidir. UOC'nin uluslararasılaşmasını geliştirmek için, Romanya hükümeti tarafından halihazırda yakın zamanda onaylanmış olan proje Aralık 2018'de UOC Senatosu tarafından onaylanmıştır. UOC'nin tıp ve doğa bilimleri, beşeri bilimler ve
mühendislik, sosyal ve ekonomik bilimler, hukuk ve idari bilimler, ilahiyat ve sanat alanlarında birçok eğitim programı vardır. Üniversite öğrencileri  şehrin kuzey sınırında, Mamaia yazlık beldesinin yanında yer alan modern konferans salonları ve laboratuvarlar ve çeşitli kampüslerde ağırlamaktadır. Şehir merkezinde yoğun bakımlardan (teknik altyapının yanı sıra laboratuvar tesisleri, derslikler ve kütüphanelerin yeniden inşası ve modernizasyonu) geçmiş tarihi binalarda dersler verilmektedir. Ovidius Üniversitesi'nin tüm mezunları uluslararası kabul görmüş iki dilli bir diploma alır. Bu diploma girilen tüm sınavların Rumence ve İngilizce transkriptlerini, eğitim sırasında tamamlanan derslerin bir listesini, kredi ve not sayısını içerir.Üniversite, öğrencilere yardımcı olan, tamamlayıcı beceriler edinmelerini sağlayan ve iş bulmalarına yardımcı olan ders dışı etkinliklere ev sahipliği yapar. Öğrenci danışmanlığı merkezi ayrıca mezunları mezun olduktan sonra takip eder ve memnuniyetlerini araştırır. Türkiye'nin birçok Üniversitesi ile iyi ilişkileri vardır. TİKA'nın üniversiteye büyük katkısı var. Üniversite, Balkan Üniversiteler Birliği'nin kurucu üniversitelerinden biridir.

Ovidius, 24 ülkedeki üniversitelerle bilimsel araştırma ve çeşitli alanlarda işbirliği yapmıştır. Ovidius Köstence Üniversitesi, Erasmus Plus programının aktif bir üyesidir. Üniversite 9 Erasmus programına katılmıştır. Bunlardan 5'inde koordinatör/başvuru sahibi kuruluştur. Ovidius, Erasmus+ projelerinde çok deneyimlidir. Ovidius Üniversitesi, 1100'den fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamaktadır: bunların %28'i AB ülkelerinden ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinden gelmektedir. Dünyanın her yerinden öğrenciler gelmektedir. Öğrencilerin yaklaşık %49'unun menşei alanları Avrupa'dır; Orta Doğu – %40; Uzak Doğu ve Afrika – %5. En önemli menşe ülkeleri İsrail, Yunanistan, Türkiye ve Moldova Cumhuriyeti'dir (http://en.univ-ovidius.ro). Son pazar araştırması, Ovidius Üniversitesi'nin Rumen öğrencilerin %80'inin ilk tercihi olduğunu göstermiştir. Ovidius Üniversitesi Karadeniz Bölgesi ve Orta Doğu'nun yanı sıra Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika'dan gelen öğrencilerin ilk tercihi olmayı hedeflemektedir. Uluslararası genç öğrenciler şu oranlarla Ovidius'a gelmektedir: İsrail'den (%19), Yunanistan'dan (%13) ve Türkiye'den (%12). Bu kapsamda uluslararası öğrenciler üzerinde pazar araştırması yapılmaktadır. Aynı zamanda, onları daha rahat ettirmek için, tesis hazırlığı çalışmaları yapılmaktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi

tab-icon

T.R. Mardin Artuklu Üniversitesi, 17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı kanuna uygun olarak kurulmuştur. Mardin şehrinin sosyal ve kültürel atmosferine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 4000 yıllık tarihi olan ve çeşitli dilleri, dinleri ve kültürel zenginlikleri içinde barındıran bir coğrafyada yer almaktadır. arasında köprü görevi gören bu sayede Türkiye ve Ortadoğu'daki üniversiteler üniversitenin ana hedefidir. Hilal'in bereketli toprakları üzerinde yer alan Mardin, Ortadoğu'nun sivil mirasıyla gelişen, tüm renk ve kültürleri içinde barındıran kadim bir kültüre sahip medeniyetler şehridir. Nusaybin'de ilk Hıristiyan Süryani akademisi, Ümmü'l- Ulum (Hikmet Anası) ve Medinetu'l Maarif (Eğitim Şehri) unvanlarıyla tanınan Nusaybinli Mor Yakup tarafından açılmıştır. Mardin şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Mardin Artuklu Yerleşkesi, şehir merkezine 7 km uzaklıkta bulunan İstasyon Yerleşkesi, merkezde Mimarlık Fakültesi ve Türkiye'deki Yaşayan Diller Enstitüsü, toplam 9000 öğrenciye şehrin olanaklarını sunmaktadır. Ayrıca, üniversitenin 5 ilçede kolej birimleri bulunmaktadır. Mardin, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış mozaik kültürel yapısıyla, ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan barışçıl ve hoşgörülü bir şehirdir. Bu nedenle kültürel ve sosyal yönleri ideal bir öğrenci şehri olma potansiyeli ile dikkat çekmektedir.
Üniversitenin tüm kampüslerinin şehir merkezine yakınlığı ve bu yerleşim birimlerinin tamamına toplu ulaşımın bulunması öğrencilere büyük kolaylık sağlamaktadır. Öğrencilerin sosyal ve kültürel aktiviteleri için futbol sahası, basketbol ve voleybol sahası gibi açık hava spor alanları, koşu parkuru, Kültür Merkezi ve Artuklu'da bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde açık tiyatro sahneleri, 200 kişilik yemekhane ve 100 öğrenci kapasiteli kafeterya gibi alanlar mevcuttur. Ayrıca inşaatı yakın zamanda tamamlanacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisler ile öğrencilerin sosyal ihtiyaçları da büyük oranda karşılanacaktır. 

Ayrıca sosyal olarak kendini geliştirmek ve hobilerini sürdürmek isteyen öğrenciler, kurdukları spor, sanat ve diğer çeşitli dallardaki öğrenci kulüpleri aracılığıyla yetenek ve becerilerini sergileme fırsatı bulmaktadırlar. Üniversite, her yıl İstanbul'da düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında konserler, tiyatro gösterileri, festivaller, konferanslar, seminerler gibi pek çok etkinlik düzenlemektedir.
Öğrenciler, boş zamanlarını değerlendirmek ve kendilerini geliştirmek için üniversite bünyesinde kurulan spor takımlarında görev alabilir, bu sayede pratik yapma fırsatı bulabilirler.
38 aktif öğrenci kulübü bulunan üniversitede öğrenciler hobilerini geliştirmek için birçok imkana sahiptirler. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin genç bir üniversite olmasının bir avantajı olarak yeni kulüplerin sayısı sürekli artıyor. Ayrıca Mardin'in hoşgörülü karakteri ve düşük yaşam maliyeti nedeniyle öğrenciler rahat bir öğrencilik yaşayabilirler. Mardin Artuklu Üniversitesi kendi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışında Üniversite üyeleri eğitim vermekte, projeleri yönetmekte ve gerekli eğitim/öğretim materyallerini geliştirmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi, çok sayıda ulusal ve uluslararası proje, konferans, çalıştay ve girişimin parçası olmuştur.