Tarpkultūrinio bendradarbiavimo tiltas priklausomybei nuo interneto analizuoti

Šiuo projektu siekiama inicijuoti produktyvų dialogą ir sukurti Turkijos (būtent trijų skirtingų Turkijos miestų), Prancūzijos, Lietuvos ir Rumunijos studentų dinamišką bendradarbiavimo tinklą, kurio galutinis tikslas – palengvinti keitimąsi gerąja patirtimi. Tokiu būdu siekiama įgalinti jaunimą teikti pasiūlymus formuojant jaunimo politikos veiklos kryptis.

about-image
service-icon
Projekto Pavadinimas

Tarpkultūrinio bendradarbiavimo tiltas priklausomybei nuo interneto analizuoti (INTERBRIDGE)

service-icon
Laikas

Pradžios data: 2021-01-01

Bendra trukmė: 24 mėn.

Pabaigos data: 2022-12-31

service-icon
Projekto organizatoriai bei koordinatoriai:

E10083235/ E10083235/ Eskişehir Hope, Struggle and Harmony Association/ Turkija

service-icon
Koordinatorius & Kontaktai

Koordinatorius: Bayram KÖK

Kontaktai: Muhammed Refik TEKELİ

INTERBRIDGE

 • Projekto rengimo laikotarpis
 • Projekto rengimo laikotarpis

  - Sklaidos ir matomumo planavimas

  - Tarptautinių projekto susitikimų planavimas

  - Pasirengimas praktiniam  tyrimui

  - Mokymo ir  mokymosi veiklos ir užsiėmimų  planavimas (LTT)

 • Tarptautiniai projekto susitikimai
 • - Rengiami, laikantis visų projekto etapų ir  numatyto grafiko.

 • Mokymo ir mokymosi veikla ( Learning Teaching and training)
 • – LTT yra pagrindinė projekto veikla ir jų darbotvarkę nustato TPM.

  Dalis šių renginių darbotvarkės yra jaunimo atliktų tyrimo rezultatų analizavimas ir interpretavimas, dalijimasis gerąja patirtimi,  diskutuojama  su sprendimų priėmėjais, specialistais ir ekspertais. 

  - LTT-1: jaunimo dialogas Paryžiuje / Prancūzija

  - LTT-2: jaunimo dialogas Mardine / Turkija 

  - LTT-3: Jaunimo dialogas Rietave / Lietuva

   

 • Projekto matomumo užtikrinimas, sklaida:
 • Visi projekto partneriai ir dalyviai yra atsakingi už projekto sklaidą. Projekto partneriai turi daug socialinių partnerių ir ryšių. Todėl turima patirtis ir socialinis kapitalas leis  užtikrinti tvarų bendradarbiavimą, projekto išliekamąją vertą ir sklaidą. Kiekvienas partneris bendradarbiaudamas su skirtingomis institucijomis, organizacijomis, ministerijomis ir NVO, viešins savo patirtis įgytas šiame projekte.  

 • Tvarumas
 • Šis projektas tęsiamas kumuliaciniu pagrindu, kuomet visos veiklos papildo viena kitą. Praktinis tyrimas bus atliekamas miestuose, kuriuose yra kiekvienas partneris, ir apims 500 anketų,  7 interviu kiekvienam partneriui. Šiuo tyrimu siekiama palyginti skirtingų šalių universitetų studentų suvokimą ir požiūrį į probleminį interneto naudojimą / priklausomybę nuo interneto. Remdamiesi tyrimo rezultatais, vyks mokymo – mokymosi veikla. Visose LTT bus atliekamos apklausos rezultatų vertinimai, diskusijos apie priklausomybės problemą, gerosios praktikos vizitai, apžvalgos ir ataskaitos. Prasmingos diskusijos bus vertinamos kartu su gerosios patirties sklaida, bus parengtas strateginis jaunimo politikos dokumentas.

Dalyvaujančios Šalys

Turkija
Prancūzija
Lietuvių
Rumunų

Projekto Partneriai

Eskişehir Hope, Struggle and Harmony Association

tab-icon

Eskişehir Hope, Struggle and Harmony Association pasiekė

- 8 lauko tyrimai,

- apmokyta 4400 socialiai remtinų žmonių,

- 42 skirtingų tipų profesinis mokymas,

- 700 imigrantų (įgalinimas),

- 400 studentų akademinio rašymo ir konceptualaus skaitymo veiklai,

- 28 socialinės sanglaudos seminarai, skirti 1500 imigrantų,

- 1680 mokinių į vasaros neformaliojo švietimo programas,

- 9 gebėjimų ugdymo seminarai NVO. UMUDER turi funkcinį bendradarbiavimą su Anadolu, Osmangazi, Ankara Yıldırım Beyazıt, Ankara Sosyal Bilimler universitetais; Provincijos nacionalinio švietimo direktoratas Eskišehire; Eskišehiro migracijos valdymo direktoratas; TDO; BEBKA. UMUDER atliko du didelius lauko tyrimus, susijusius su priklausomybe nuo interneto.

- Pirmajame projekte „Nebūk priklausomas, laikykis gyvenimo“ – 1531 apklausa ir 43 interviu. - Antrasis projektas „12–18 metų jaunuolių kova su priklausomybe nuo interneto“ apima 1960 apklausų ir 3 mėnesių tolesnės intervencijos programą. UMUDER turi 2 knygas ir 3 straipsnius, susijusius su projekto temomis.

Fark Grup Education Consultancy Tourism Research Organization and Publishing Trade Limited Company, Turkey

tab-icon

2011 m. įkurta „Fark Danışmanlık“ yra sprendimų partneris, kurio tikslas – palaikyti nuolatinį institucijų vystymąsi ir teikiantis strategines konsultacijas siekiant strateginių tikslų. Tai sprendimų partneris, galintis patenkinti visus švietimo, tyrimų, valdymo, projektų ir organizacinius institucijų poreikius bei teikti konsultacijas.

Fark Eğitim Danışmanlık siūlo kokybišką švietimo paslaugą, nustatydamas jūsų mokymo poreikius ir kartu su tuo vykdydamas mokymus, įvertindamas mokymo efektyvumą, veiksmingumą ir tvarumą atliekant visus prieš ir po testus. Šioje srityje ji nustato mokymo ir konsultavimo dalykus pagal esamus kiekvieno sektoriaus poreikius.

Šiame kontekste; Ji rengia mokymus plėtros agentūrose, viešosiose institucijose, savivaldybėse ir provincijų direktoratuose. Renkant duomenis taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus Fark Danışmanlık tyrimuose, jis nagrinėja priežasties ir pasekmės ryšius su pažangia statistine analize ir numato ateitį; Jis taip pat dirba su tikslinėmis grupėmis, kad atskleistų gilesnes problemas.

Ankara Youth Club, Turkey

tab-icon

Mūsų jaunimo klubas buvo įkurtas Ankaroje 2018 metais. Esame grupė, kuri dalyvauja Erasmus+ mokymuose ir savanoriškame darbe. Ankaros jaunimo klubą sudaro Švietimo ministerijos ekspertai, inspektoriai, jaunimo pedagogai (akademikai), universitetų studentai (teisės, psichologijos, teologijos, kalbos, elektros elektronikos ir statybos inžinerijos skyriai) ir 19–50 metų darbuotojai. Šiame klube yra 25 nariai. Klubo vadovas Alptekinas Kitaplı. Mūsų klubą sudaro patyrusi komanda, anksčiau dalyvavusi socialinės atsakomybės projektuose ir Erasmus+ jaunimo ir EST projektuose. Klubas bendradarbiavo su jaunų studentų grupėmis iš daugelio šalių.

Grupės nariai dalyvavo įvairiuose Erasmus projektuose. Grupėje jie įgyvendino projektą pavadinimu „Vienatvė“ 2019-1-TR01-KA105-066955. Grupės nariai taip pat dalyvavo Turkijos nacionalinės agentūros projektų rašymo ir valdymo kursuose.

Jaunimo klubas vykdė sėkmingą Erasmus projektą. Jomis buvo siekiama per socialinius tinklus mažinti jaunimo vienatvę. Baigtas projektas „Erasmus+ Youth Workers“, kurio numeris 2019-1-TR01-KA105-066955. Vienatvės projektui vadovavo 32 žmonės iš 8 šalių. Jaunų žmonių vienatvės problema rūpi socialiai remtinoms grupėms. Priklausomybė nuo technologijų taip pat didina nepalankioje padėtyje esančių jaunų žmonių skaičių ir daro juos neigiamai.

NGO Veikiam.Lt Lithuania

tab-icon

NVO „Veikiam.Lt“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešoji įstaiga – Asociacija. Veikimo laikotarpis neribotas. Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 01d - gruodžio mėn. Gruodžio 31 d. Misija: Didinti visuomenės supratimą apie charakterio ugdymą, dorovinę kultūrą, tautinį identitetą ir atvirumą pasauliui per neformalų švietimą, paremtą bendra kultūrine-švietėjiška veikla, mokymusi veikiant. Tikslai:

įamžinti, puošti ir saugoti gamtos, etninį paveldą ir istorines vietas;
pažinti Lietuvos ir kitų Europos šalių papročius, tradicijas, kultūrą, kalbinę raišką;
skatinti asociacijos narių diskusijas socialinio, kultūrinio ir politinio gyvenimo klausimais;
dalyvauti vietiniame ir tarptautiniame projektiniame darbe;
mažinti socialinę atskirtį, įtraukiant socialiai remtinus asmenis į kultūrinę – švietėjišką ir profesinę veiklą.
Kadangi mūsų organizacija įsikūrusi mažame Lietuvos miestelyje – Rietave, kultūriniam gyvenimui galimybių turime mažiau nei tie, kurie gyvena kosmopolitiniuose miestuose. Todėl mūsų visuomenei labai svarbu gerinti mokymo kokybę ir užtikrinti galimybę mūsų vietos jaunimui turėti socialinį ir kultūrinį gyvenimą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, pereiti iš nacionalinio į platesnį – europinį kontekstą.

Organizacija įkurta 2012 m. 04 19 mažame Rietave (7000 gyv.) miestelyje. NVO atstovauja vidutines ir mažesnes nei vidutines pajamas gaunančių žmonių interesus, ugdo bendruomeniškumą, padeda realizuoti kultūrinius poreikius, organizuoja įvairius kultūrinius, edukacinius renginius, skatina savišvietą, ugdo kaimo žmonių ir NEETS socialinius įgūdžius.

NVO buvo įsteigta siekiant skatinti žmonių įsidarbinimo įgūdžius regione (kaimo vietovėje), kur žmonės susiduria su kultūrinių-švietimo paslaugų bendruomenei trūkumu. Kelerius metus įgyvendinant savo veiklą pastebėta, kad su panašiomis problemomis susiduria ir didesni miestai, tokie kaip Klaipėda, Telšiai. Todėl dalį veiklos vykdome vakarų Lietuvos regione.

Siekimai

Nevyriausybinė organizacija „Veikiam.Lt“ – tai organizacija, kuri orientuojasi į jaunų žmonių asmeninio ir profesinio tobulėjimo mobilumo galimybių skatinimą, veikia neformaliojo švietimo, suaugusiųjų švietimo srityse, padeda migrantams organizuodama kalbų pamokas. Mūsų savanorių tinkle yra motyvuotų jaunuolių, turinčių gana įvairią patirtį. Kai kurie mūsų nariai jau daug metų dirba jaunimo asociacijose ir turi didelę tarptautinę patirtį su „Veiklus jaunimas“, „Erasmus+“ programa ar kitomis mobilumo programomis. Jau esame užmezgę keletą partnerysčių vietos ir tarptautiniu lygiu su kitomis NVO, asociacijomis ir vietos valdžios institucijomis. Esame nepaprastai suinteresuoti plėsti savo asociacijų veiklą, dažniausiai organizuojant daugiau tarptautinių veiklų. Esame suinteresuoti integruotis į Lietuvos ir pasaulio nevyriausybinių organizacijų veiklą, sprendžiant aktualias visuomenės problemas: pabėgėliai, jaunimo įsidarbinimo gebėjimai, socialinė atskirtis, smurto prevencija, piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotikais mažinimas, kova su skurdu. , ir tai turi neigiamų pasekmių. Skatiname toleranciją, žmogiškumą, bendravimą be stereotipų, kultūrinio sąmoningumo ugdymą

Solution: Solidarité & Inclusion, France

tab-icon

Sprendimas: „Solidarumas ir įtrauktis“ yra Paryžiuje įsikūrusi NVO, plėtojanti naujoviškus veiksmus, skatinančius socialinę sanglaudą per neformalųjį švietimą. Asociacijos tikslas – skatinti jaunesnių suaugusiųjų socialinę įtrauktį, siūlant įvairias veiklas, skatinančias abipusį priėmimą, skatinant žmonių interesus, siūlant kompleksines veiklas, kurti edukacines programas, kurios atvertų protą ir stiprintų sąžiningą kartų dinamiką. Sprendimas sutelktas į šias sritis:

Nepalankioje padėtyje esančių grupių integravimas į darbo rinką
Verslumas kaip galimybė žmonėms, turintiems mažiau galimybių
Migrantų integracija į visuomenę
Neįgaliųjų įgalinimas
Moterų įgalinimas
Lyčių lygybė visiems
Kartų dialogas
Aktyvus pilietiškumas tiek Europos, tiek vietos lygiu
Kultūrų dialogo skatinimas per daugiakalbius seminarus
Ekologinis sąmoningumas
Sprendimas apima vietines Paryžiaus bendruomenes, vykdant veiklą, atitinkančią dabartinius iššūkius, su kuriais šiais laikais susiduria jaunesni suaugusieji. Sprendimo komanda mano, kad realius pokyčius visuomenėje galima pasiekti tik nuolat dalyvaujant ir bendraujant su vietos tikslinėmis grupėmis. Dėl šios priežasties asociacija organizuoja įvairias veiklas, kuriose dalyvauja įvairios tikslinės grupės.

Kadangi Paryžius yra didelių nelygybių miestas, kaip ir daugelis didžiųjų miestų, jaunimo grupės labai skiriasi viena nuo kitos. Kai kurie iš jų neturi galimybių gauti neformalų išsilavinimą. Sprendimas bando atsakyti į tokius klausimus, siūlydamas edukacinius mokymus tiek vietinėje, tiek tarptautinėje srityje visiems jaunesniems žmonėms, ypač atvykstantiems iš pakraščių ir skurdžių rajonų.

„Solution“ taip pat organizuoja seminarus, bendradarbiaudama su „Maison des Femmes de Paris“, kad paruoštų moteris migrantes susidurti su sunkumais integruotis į darbo pasaulį. Šios sesijos grindžiamos praktiniu ir pedagoginiu požiūriu, kurio metu pirmiausia pateikiami pavyzdžiai ir sąvokos, o po to dalyviams siūlomi praktiniai mokymai. Nuo savo profesinių CV ir motyvacinių laiškų rašymo iki žaidimo su pedagogais darbo ieškančiosios vaidmens imituojamo darbo pokalbio metu moterys mokosi, kaip parengti savo darbo prašymus, taip pat kaip elgtis formalioje ir darbinėje aplinkoje, kuri kartais yra toli nuo tų šalių, iš kurių jie kilę, elgesio įpročių.

Europos lygmeniu Sprendimu siekiama padidinti mainų ir partnerysčių skaičių su kompetentingomis organizacijomis, jaunimo ugdymo ekspertais, kad mažiau galimybių turinčiam jaunimui būtų suteikta galimybė pagal Erasmus+ programą dalyvauti tarptautiniuose edukaciniuose seminaruose, kur įgyti naujų žinių. įgūdžiai, naudingi jų socialinei ir darbo aprėpčiai ir kur keistis idėjomis su žmonėmis iš kitų šalių.

Sprendimas yra nauja asociacija, tačiau ji jau dalyvauja keliuose europiniuose projektuose. Viena iš jų, finansuojama Erasmus+ KA2 programos lėšomis, yra INFLUENCERS, orientuota į jaunimą, gyvenantį su negalia. INFLUENCERS partneriai siekia panaudoti socialinį verslumą kaip tiltą į įtraukties žmones, esančius pagrindinės visuomenės paraštėse, daugiausia dėmesio skiriant jaunimui, turinčiam negalią arba ilgalaikę sveikatos būklę. Projekto konsorciumas tiki, kad jaunimas, iš pirmų lūpų žinantis apie gyvenimą su negalia ar ilgalaikę sveikatos būklę, gali tapti sėkmingais socialinių tinklų influenceriais ir atskaitos tašku kitiems jauniems žmonėms, turintiems tokią pat būklę.

Ovidius University of Constanta,Romania

tab-icon

Konstancos Ovidijaus universitetas (UOC), Rumunija, yra valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, įkurta 1961 m., o 1990 m. paversta visapusišku universitetu. Konstancos Ovidijaus universitetas siūlo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu akredituotas programas visuose trijuose studijų lygiuose, bakalauro, magistro studijose. siūlomi doktorantūros laipsniai pripažįstami visoje Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Jis yra didžiausias Pietryčių Rumunijos universitetas ir didžiausias Europos Sąjungos universitetas prie Juodosios jūros, turintis daugiau nei 16 000 studentų, iš kurių apie 1 200 yra tarptautiniai. Siekiant plėtoti UOC internacionalizavimą, labai neseniai vykdomas Rumunijos vyriausybės projektas, kurį 2018 m. gruodžio mėn. jau patvirtino UOC Senatas, pertvarkyti UOC į daugiakultūrį tarptautinį universitetą. UOC turi medicinos ir gamtos mokslų, humanitarinių ir inžinerinių, socialinių ir ekonomikos mokslų, teisės ir administracinių mokslų, teologijos ir menų studijų programas. Šiuolaikinės paskaitų salės ir laboratorijos priima studentus keliuose miesteliuose, vienas iš jų yra šiaurinėje miesto riboje, šalia vasaros kurorto Mamaia. Miesto centre pamokos vyksta istoriniuose pastatuose, kuriuose atlikta didelė rekonstrukcija ir modernizuota techninė infrastruktūra, taip pat laboratorijos, klasės, bibliotekos. Visi Ovidijaus universiteto absolventai gauna tarptautiniu mastu pripažintą dvikalbį diplomo priedėlį. Jame yra visų laikytų testų nuorašas rumunų ir anglų kalbomis, studijų metu baigtų kursų sąrašas, kreditų ir pažymių skaičius pagal ECTS skalę, informacija apie diplominį darbą, baigiamuosius egzaminus, bendras studijų įvertinimas. Universitete vyksta popamokinės veiklos, kurios padeda studentams įgyti papildomų įgūdžių ir padeda susirasti darbą. Studentų konsultavimo centras taip pat seka absolventus baigus studijas ir tiria jų pasitenkinimą. Turkija su universitetu palaiko labai gerus santykius. TİKA turi didelį indėlį į universitetą. Universitetas yra vienas iš Balkanų universitetų asociacijos universitetų įkūrėjų.

Ovidijus bendradarbiavo su 24 šalių universitetais atliekant mokslinius tyrimus ir įvairiose srityse. Konstancos Ovidijaus universitetas yra aktyvus Erasmus Plus programos narys. Universitetas dalyvavo 9 Erasmus programose. Iš jų 5 buvo koordinatorės / pareiškėjos organizacijos. Ovidijus turi didelę Erasmus+ projektų patirtį. Ovidijaus universitete studijuoja daugiau nei 1100 užsienio studentų: 28% jų yra iš ES šalių ir Europos ekonominės erdvės šalių. Studentai atvyksta iš viso pasaulio. Jų kilmės sritys apima Europą – apie 49 % studentų; Viduriniai Rytai – 40 %; Tolimieji Rytai ir Afrika – 5 proc. Svarbiausios kilmės šalys yra Izraelis, Graikija, Turkija ir Moldovos Respublika (http://en.univ-ovidius.ro). Naujausi rinkos tyrimai parodė, kad Ovidijaus universitetas yra pirmasis pasirinkimas 80 % Rumunijos studentų. Ovidijaus universitetas siekia, kad jis būtų pirmasis studentų iš Juodosios jūros regiono ir Artimųjų Rytų bei Pietryčių Azijos ir Šiaurės Afrikos pasirinkimas. Tarptautiniai jaunuoliai į Ovidijų atvyksta iš Izraelio (19 proc.), Graikijos (13 proc.) ir Turkijos (12 proc.). Šiame kontekste ji atlieka tarptautinių studentų rinkos tyrimus. Tuo pačiu metu jie ruošiasi patalpas, kad būtų patogiau

Mardin Artuklu University

tab-icon

T.R. Mardin Artuklu universitetas buvo įkurtas 2007 m. gegužės 17 d. pagal įstatymą Nr. 5662. Juo siekiama prisidėti prie socialinės ir kultūrinės Mardino miesto ir jo aplinkos, esančios geografinėje 4000 metų istorija ir apimančioje įvairias kalbas, atmosferos kūrimo. religijas ir kultūrinius turtus. Tokiu būdu funkcionuoti kaip tiltas tarp Turkijos ir Artimųjų Rytų universitetų yra pagrindinis universiteto tikslas. Mardinas, esantis derlingose ​​Pusmėnulio žemėse, yra civilizacijos miestas, klestėjęs Artimųjų Rytų civiliniu paveldu ir turintis senovės kultūrą, apimančią visas spalvas ir balsus. Nusaybine pirmąją krikščionių Asirijos akademinę bendruomenę atidarė Mor Yakup iš Nusaybino, kuris žinomas Ümmü’l-Ulum (Išminties Motina) ir Medinetu’l Maarif (Švietimo miestas). Mardin Artuklu miestelis, esantis 5 km nuo Mardino miesto centro, İstasyon miestelis, esantis 7 km nuo miesto centro, Architektūros fakultetas centre ir Gyvųjų kalbų institutas Turkijoje, iš viso moko 9000 studentų. su miesto galimybėmis. Be to, 5 Mardino rajonuose yra universiteto kolegijos padaliniai. Mardinas yra taikus ir tolerantiškas miestas su savo mozaikine kultūrine struktūra, kurioje gyveno daugybė civilizacijų ir yra vienas labiausiai išsivysčiusių Turkijos miestų ekonominiu, kultūriniu ir socialiniu aspektu. Dėl šios priežasties jis patraukia dėmesį savo potencialu būti idealiu studentų miestu.

Visų universiteto miestelių artumas miesto centrui ir viešasis transportas į visas šias gyvenvietes suteikia studentams didelį patogumą. Mokinių socialinei ir kultūrinei veiklai įrengtos lauko sporto aikštelės – futbolo aikštė, krepšinio ir tinklinio aikštelė, bėgimo takas, Centrinis kultūros centras ir atviros teatro scenos, 200 vietų valgykla ir 100 vietų valgykla. studentai Mardino Artuklu universiteto centro miestelio gyvenvietėje, kuri yra Mardino Artuklu rajone.

Be to, socialiniai mokinių poreikiai daugiausia bus tenkinami pusolimpiniu baseinu ir socialiniais objektais, kurių statyba netrukus bus baigta. Be to, studentai, norintys socialiai tobulėti ir išlaikyti savo pomėgius, turi galimybę parodyti savo gebėjimus ir įgūdžius per savo įkurtus sporto, meno ir kitų įvairių šakų studentų klubus. Universitetas kiekvienais metais rengia daugybę renginių, tokių kaip koncertai, teatro pasirodymai, festivaliai, konferencijos, seminarai pavasario festivalių, vykstančių universitete. Studentai gali dalyvauti universitete įkurtose sporto komandose laisvalaikiui leisti ir tobulėti. Universitete, kuriame veikia 38 aktyvūs studentų klubai, studentai gali rasti galimybę praktikuoti savo pomėgius įvairiose srityse. Kaip privalumas yra tai, kad Mardin Artuklu universitetas yra jaunas universitetas, naujų klubų skaičius nuolat auga. Be to, studentai gali gyventi patogų studentišką gyvenimą mieste dėl tolerantiško Mardino charakterio ir žemų pragyvenimo išlaidų. Mardin Artuklu universitetas ir dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su savo sritimi, kuri yra socialinė ir švietimo sritis. Visoje šalyje ir tarptautiniuose projektuose Universiteto nariai rengia mokymus, valdo projektus, rengia reikiamą mokomąją/mokomąją medžiagą. Mardin Artuklu universitetas dalyvavo daugelyje nacionalinių ir tarptautinių projektų, konferencijų, seminarų ir iniciatyvų.